کدخبر : 146

: بی باکی سردار سلیمانی در جبهه های نبرد،به تازگی در یک فیلم منتشر شده است.

یک  کلیپ  به تازگی منتشر شده است که در این فیلم دیده می شود سردار سلیمانی بی باک قدم در  جبهه جنگ  می گذارد.

 عزم او برای تاختن به جبهه های حق عزمی قوی است.در تصمیمش برای رفتن و جنگیدن و نهراسیدن؛ ذره ای تردید دیده نمی شود. حتی تلاش های هم رزمان جوانش برای اینکه او به دل جنگ نتازد هم در تصمیم او برای تپیدن در خط مقدم جبهه کارگر نمی افتد.

 

نه اینکه اصرارش از روی شور و هیجان باشد که در وجود آرام او تجربه حرف اول را برای پیشبرد منطق گرفته است.

 

 

کلیپ سردار سلیمانی در صحنه نبرد با دشمن

در کلیپ تازه منتشر شده دیده می شود که جوانی به نام اصغر از هم رزمان حاج قاسم سلیمانی در جبهه نبرد به او می گوید:«نمی شود تا جلو برویم.دارند آنجا را خمپاره می زنند.»

 

سردار سلیمانی به او می گوید:«یونس به تو زنگ زده است!»

 

لابد یونس یکی از دوستان و نزدیکان سردار است که او هم مثل همه کسانی که از نزدیک و دور  حاج قاسم  را می شناسد دل نگران سلامتی اوست.

 

حاج قاسم تصمیم خود را گرفته و به بقیه می گوید که بنشینند تا حرکت کنند.اما یکدفعه در همان لحظه باردیگر از ماشین پیاده می شود تا نظرات همراهان رادر مورد موقعیت منطقه بشنود.از ماشین که پیاده می شود تقاضای نان می کند!

 

بعید است در چنین لحظه عملیاتی به فکر صرف ناهار باشد.سمت یک گاو می رود و نان را به او می دهد.در کمال آرامش به نظرات گوش می دهد و غذای گاو را می دهد.بعد می گوید که با دو ماشین حرکت خواهند کرد.

اصغر باز هم دارد تلاش می کند که او را متوجه خطر کند.پیراهن اصغر را می کشد و او را به سمت ماشین هدایت می کند.معلوم است که می خواهد وقت را هدر ندهد.

 

سردار سلیمانی به راحتی عقب نشینی نمی کند

تلاش اصغر تمامی ندارد.می گوید:«حاج آقا از اینجا خط را بسته اند.»

سردار سلیمانی با آرامش می گوید:«اشکال نداره،میریم بالا سرشون یه کم جلوتر!صبر کن.»

بالای سر دشمن رفتن برای او با احساس خطر دو خط موازی است.

اصغر می گوید:«جلوتر راه ندارد.می زنند.»

حاج قاسم  اما با همان دلیری اش می گوید:«خوب بزنن آقاجون!»

اصغر باز می گوید که امنیت نیست.صدای شلیک می آید و اصغر آن را گواه حرفش می گیرد.اما حاج قاسم باز هم با تکیه بر تجربه اش می گوید:«صدای شلیک از سمت دیگر بود! این حرف را نزن. بچه من چهل سال است در جنگ هستم. چی داری می گی تو؟»

اما حتی تجربه چهل ساله اش هم باعث نمی شود حرف های هم رزم جوانش را نشنود. با خونسردی سعی دارد اصغر را متقاعد کند.

اصغر می گوید که جلوتر راه ندارد و  سردار سلیمانی  می گوید:«من تو رو می رسونم!»

اصغر باز هم استدلال می آورد.حاج قاسم به حرف هایش گوش می دهد و یکدفعه می گوید: «این ماشین های شما نیست از همان طرف دارد می آید؟»

اصغر تائید می کند. حاج قاسم  می گوید:«بریم تموم شد!» و انگار حجت را برای هم رزمش تمام می کند.

اصغر اما ادامه می دهد تا  حاج قاسم  را راضی کند که موقعیت خطرساز است.  حاج قاسم  می گوید:«اصغر زشته.تو یا نباید من را اینجا بیاوری، من را از دو تا گلوله می ترسانی؟ نیاین دنبال من.»

اصغر کم کم دارد تسلیم می شود.می گوید برویم همان جای دیروز که خودتان رفتید. سردار با لهجه شیرین کرمانی اش می گوید:«ها ... کشتی منو!»

در برخورد او با هم رزمانش صمیمیتی مثال نزدنی موج می زند.

 

سردار سلیمانی موقعیت را مو به مو بررسی می کرد

سردار سلیمانی  از ماشین پیاده می شود و همراه اصغر پیاده راه را در پیش می گیرد. اشاره می کند به جای چرخ هایی که در بیابان مانده و می گوید:«پس این ماشینا که رفتن چی بودن؟»

بعد با لحن شوخی می گوید: «اشکالی نداره اصغر تو هر کاری دوست داری با ما بکن!»

بعد سردار سلیمانی رو به کسی که در حال فیلم گرفتن است می گوید:«ول کن بابا تو رو خدا! یه آدمیم داریم راه می ریم! از راه رفتن عکس نمیگیرن که!»

از نظر خودش نه ابهت سردار سلیمانی بودنش به کار فیلم گرفتن می آید و نه جبروت جنگیدنش! متواضع است. برای نمایش کاری نمی کند. آمده است بجنگد و تا دل دشمن پیش برود.

می گوید:«نگاه کن آقا اصغر توپخانه خودمان زد. شلیک از اینجا بود. خمپاره نیست.» و با این استدلال ها می خواهد به اصغر اثبات کند که موقعیت خطر ندارد.

جلوتر می روند و با چند سرباز خوش و بش می کنند روی تپه ای می نشیند و موقعیت جغرافیایی را بدون دوربین چک می کند. اصغر می گوید که از دو روستا به نام های قوریه و اشاره دشمن گلوله می زند.

سردار سلیمانی  می گوید:«الان چیزی که روشن این است که شما باید همین جا را تثبیت کنید.»

صحبت ها در مورد موقعیت جغرافیایی ادامه پیدا می کند. سردار سلیمانی از اصغر می خواهد با گونی منطقه را درست کنند و با دوربین بار دیگر منطقه را نگاه می کند و نقطه ای را نشان می دهد و می گوید آن ها همه مقصدشان همان جاست. دستور برای ادامه عملیات داده می شود.

 

سردار سلیمانی روی همه سربازان را بوسید

پایان این  کلیپ  تکان دهنده ترین صحنه آن است. جایی که  سردار سلیمانی  روی تک تک سربازان آن منطقه را می بوسد. او معنای حقیقی تواضع را به رخ می کشد. درگیر اسم و رسم وعنوان نیست. مرد عمل است  سردار سلیمانی . رفتارش درس است. درس آزادگی و تلاش و تواضع

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بانک
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
ارسال نظر:

روی خط رسانه
Markets